Politici de Confidentialitate

In conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, S.C. Flasher Business Group S.R.L. inregistrata la ANSPDCP cu nr……, isi asuma responsabilitatea protectiei datelor personale comunicate de clienti si se obliga sa le foloseasca in exclusivitate in scopurile declarate de derularea magazinului online si pentru care Cumparatorul si-a dat acordul prin selectarea optiunilor la inregistrare.

Datele furnizate nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele pentru care Cumparatorul a consimtit la inregistrare constand in realizarea de analize/rapoarte, realizarea de informari, publicarii, promovarii, ofertarii produselor/serviciilor oferite si sa le foloseasca in scopul stabilirii contactului cu clientii sai precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia. Cedarea prin orice mod al acestor date catre terte persoane fiind interzisa, cu exceptia institutiilor abilitate ale statului, care prin prerogativele atribuite au competenta sa solicite sub sancțiune aceste informatii.